NW1000BW

Hút ẩm trên 150% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Đăng ký

0913.220.630
Chat hỗ trợ
Chat ngay