Showing all 1 result

Hút ẩm trên >=40% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 30 ngày

0913.220.630
Chat hỗ trợ
Chat ngay