Showing all 1 result

Hút ẩm trên 20% ~ 40%  so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 4~5 ngày

0913.220.630
Chat hỗ trợ
Chat ngay